BETALINGSSERVICE

Med Betalingsservice kan du sikre dig, at huslejen automatisk bliver betalt, og at du slipper for forsinkede indbetalinger. Læs her, hvordan du gør tilmeldingen nem for din lejer.

Mulighed for at tilmelde lejer til betalingsservice

Langt de fleste forbrugere foretrækker at automatisere deres betalinger af de faste udgifter til forsikringer, husleje, abonnementer osv. Det gør lejere også, men vi oplever ofte, at tilmeldingen til Betalingsservice er lidt tung, og at en del lejere derfor undlader eller helt opgiver at få sig tilmeldt.

Det betyder, at du som udlejer må inddrive huslejen gennem udsendelsen af FI-kort til lejeren. Men det gør det mere besværligt og dyrere for dig, end det behøver at være. Vi ser både forsinkelser i modtagelsen af FI-kortet, der kan medføre forsinket betaling, men også manglende, gamle eller forkerte betalingsidentiteter, hvilket giver ekstra administrativt arbejde for dig.

Med Betalingsservice kan du sikre dig, at huslejen automatisk bliver betalt, og at du slipper for forsinkede eller fejlbehæftede indbetalinger. Hos KOMTIPA anbefaler vi, at du kan gøre tilmelding til Betalingsservice helt nemt for lejer, hvis du allerede i forbindelse med opkrævningen af depositum m.v. sender dem et link til en tilmeldingsformular på www.betalingsservice.dk. Her er de ”besværlige” felter: kundenr., pbs-nr. og deb.gr.nr. udfyldt med alle relevante informationer, så lejeren blot skal indtaste eget cpr.nr og kontonr.

Det giver en god start for din lejer og dig som udlejer.

Vi har over 45 års erfaring med boligadministration, og vi deler gerne relevante tips og anbefalinger, der gør udlejning nemmere for dig.