FORUDBETALT HUSLEJE OG DEPOSITUM

Som udlejer er det vigtigt at have styr på forudbetalt husleje og depositum. I dette blogindlæg sætter vi fokus på, hvad forskellen på de to egentlig er, hvor meget du må kræve af betaling i alt, når lejer flytter ind, og hvad der sker ved huslejestigninger.

Få hjælp til afstemningen af forudbetalt husleje og depositum

Når du indgår aftale om leje af en bolig, kan du som udlejer kræve op til 2 gange tre måneders husleje i henholdsvis depositum og forudbetalt leje. Du kan altså kræve et depositum, som svarer til tre måneders husleje, når din lejer flytter ind i dit lejemål. Herudover kan du også ifølge lejeloven maksimalt opkræve et beløb svarende til tre måneders husleje som forudbetalt husleje. Vær opmærksom på, at de hver især maksimalt må udgøre op til 3 måneders husleje, men i lejekontrakten kan I godt aftale mindre.

Hvis huslejen forhøjes, kan du som udlejer kræve, at depositummet og forudbetalt leje forhøjes, så det fortsat svarer med op til 3 måneders husleje, medmindre der i lejekontrakten står, at de ikke forhøjes ved huslejestigning.

I KOMTIPA er opkrævning og bogføring af indekseringer og afledte opkrævninger af forhøjede deposita og forudbetalte lejer integrerede og automatiske.

Det er vigtigt at afstemme saldi på lejere med tilsvarende i finansbogholderiet. Vi anbefaler, at du løbende afstemmer dine deposita og forudbetalte lejer, da du derved ofte undgår et større detektivarbejde i forbindelse med flytteafregningen. KOMTIPA indeholder redskaber (webApps), der kan hjælpe dig med afstemningen og ikke mindst synliggøre eventuelle differencer.