LEJEROPSIGELSE

Du kan nemt registrere en lejeropsigelse i KOMTIPA, der herefter selv beregner frigørelsesdatoen.

Hvordan opretter jeg en lejeropsigelse?

Vi har udviklet KOMTIPA, så den indeholder redskaber (webApps), der gør administrationen nem for dig. Har du modtaget en opsigelse fra en lejer, skal den blot indtastes i KOMTIPA. Det er en enkel opgave. Åben webApp’en ”Opsigelse” og søg lejer frem. Vælg ”Opsig” og indtast fraflytningsdatoen. KOMTIPA beregner selv frigørelsesdatoen som tre måneder fra opsigelsesdagen og genudlejningsdagen som 14. dagen efter fraflytning.

Du udfylder nemt formularen med fraflytters og evt. samlevers nye adresse, kontonr., mail etc., hvis de ikke allerede er forudfyldt. Herefter skal du blot aktivere modregning af forudbetalt leje på fraflytter. KOMTIPA styrer, at den samlede modregning ikke overstiger den indbetalte ”forudbetalt leje”-saldo. Skulle den modregnede husleje i opsigelsesperioden kommet til at overstige det indbetalte, opkræver KOMTIPA helt automatisk differencen i forbindelse med huslejeopkrævningen. A/C varme o.l. opkræves fortsat og modregnes ikke i den forudbetalte husleje.

Efter du har opsagt lejemålet, kan du planlægge et fraflyttersyn i KOMTIPA og benytte DomuSpect til at udføre fraflyttersynet digitalt. Det gør fraflyttesynet nemt og sikkert for dig.

Ønsker du at opleve KOMTIPA live? Ring til os på 87 400 290 og book tid til en demo.